Snart ett minne blott

Glödlampan sägas ha många olika uppfinnare men allra mest känd och erkänd är nog amerikanen Thomas Alvar Edison. Med tanke på att han uppfann dagens glödlampa 1879 och en hel del hänt i utvecklingen sedan dess så kanske det inte är så märkligt att vi tar steget, fasar ut glödlampan och går vidare mot nya modernare och energieffektivare tekniker.

Arbetet med att fasa ut glödlampan började redan 1 september förra året då importförbudet på alla matta glödlampor och 100W klara glödlampor trädde i kraft. Detta innebär att alla lampor som finns i lager får användas och säljas till de tar slut men inga nya kommer tillkomma. I september i år går man ett steg längre och förbjuder importen av även klara 75W lampor. Men det ärkanske först från och med september 2011 som den vanliga konsumenten kommer märka en stor skillnad för då tas klara 60W lampor bort och samma månad 2012 försvinner de klara 40W och 25W lamporna.


September 2013 införs skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor (lysdiodslampor). Det här innebär inte att någon lamptyp försvinner, utan endast att lampor med sämre prestanda rensas ut från marknaden. Det slutliga steget i utfasningen är satt till september 2016 då halogenlamporna måste uppfylla kraven på energiklass B (sparar 50 procent jämfört med en glödlampa).


Varför förbjuds glödlampan?

Den största anledning är att de är väldigt ineffektiva. I ett hushåll går ca en fjärdedel av energin åt till hembelysning. Av denna energin är det endast knappt 10% som blir till synligt ljus, resten avgår i värme. I dag finns det ny teknik som ger ett bra ljus men inte avger så mycket värme och det är av den anledningen som beslutet tagits att glödlampan ska fasas ut i EU länderna.


Hur mycket energi beräknas sparas?

I Sverige beräknas förbudet mot glödlampor att spara 10% av den el som används i hushållen. Det är en minskning med 2 TWh per år, vilket motsvarar användningen i cirka 80 000 elvärmda villor under ett år. I hela EU eräknas förbudet spara cirka 40 TWh.


Vad är alternativen?

Idag är lågenergilampor det alternativ som sparar mest energi och är mest ekonomiskt. Den sparar ca 70-80% energi jämfört med en klassisk glödlampa och håller upp till tio gånger så länge. Lågenergilampan kan ersätta matta glödlampor, men inte glödlampor där det verkligen krävs en klar lampa. Värt att tänka på är att inte alla modeller av lågenergilamporna är dimningsbara.


Ett annat bra alternativ kan vara halogenlampor med skruvsockel för nätspänning (detta betyder att lampan inte ska användas med en transformator utan går på samma spänning som i elnätet: 230V. En vanlig glödlampa är t ex avsedd för nätspänning. Vi är vana med att många halogenlampor är små och avsedda för 12V-drift tillsammans med en transformator. De nya halogenlamporna som kan ersätta glödlampor behöver alltså ingen transformator.). Istället för en vanlig glödtråd finns en liten halogenkapsel i lampans mitt. Halogenlamporna håller tre gånger så länge som en glödlampa och ljuset är väldigt likt det från glödlampan. Halogenglödlampan ”Classic” är lika stor som en vanlig glödlampa och den drar 30% mindre energi.


På sikt förväntas lysdiodslampor (LED) bli det mest energieffektiva alternativet. LED:en förväntas dra mindre energi än lågenergilamporna och hålla upp till 50 gånger längre än en glödlampa.

Sett från vänster; lågenergilampa utan hölje, lågenergilampa "Classic", klar halogenglödlampa klass C, klar halogenglödlampa klass B, klara speciallampor för kronljus (halogen och lågenergilampor)


Hur jämför jag vanliga glödlampor med lågenergilampor och halogenglödlampor?
Observera att siffrorna nedan endast är riktvärden, man få prova sig fram till vad man tycker är bäst. Det kan skilja mellan olika fabrikat och modeller.

Kom ihåg att den effekt som anges på lampförpackningen är ett mått på hur mycket elektrisk effekt som används (och därmed också indirekt ett mått på dess energiförbrukning). Det är inte ett mått på mängden ljus som lampan avger (som mäts i lumen). Lågenergilampor förbrukar mycket mindre energi för att ge samma mängd ljus som en glödlampa. På lampförpackningen anges mängden ljus som lampan avger i lumen. Denna kan också vara bra att titta efter.

Ljusets karaktär, t.ex. om det upplevs varmt eller kallt, beror av färgtemperaturen hos lampan. En lampa med en lägre färgtemperatur, ex. 2600 K ger ett varmare, mer rödaktigt ljus jämfört med en lampa med högre färgtemperatur, ex. 4000 K som ger ett kallare, blåaktigt ljus.

Lampor med olika färgtemperaturer, och därmed olika färgåtergivningsegenskaper, har olika användningsområden. Om du ska välja en lågenergilampa till din läslampa ska du välja en lampa med kallare ljus, d.v.s. en högre färgtemp, ex 4000 K. Detta ljus ger en bättre kontrast mellan de svarta bokstäverna och den vita bakgrunden på sidorna. Ska du välja en lampa till mysbelysningen ska du välja en med varmare färgtemp, ca 2600 K.

Titta alltså på förpackningen efter:
  • Mängden ljus som avges av lampan, mätt i lumen
  • Den förväntade medellivslängden för lampan i timmar
  • Lampans effekt
  • Motsvarande effekt hos glödlampa
  • Lampans färgtemperatur, mätt i Kelvin [K]
De alternativa lamporna är så dyra.
De olika alternativen till glödlampan är i regel dyrare vid inköp det stämmer bra. Men samtidigt är driftskostnaderna lägre och livslängden längre. Exempelvis kostar en 60 W glödlampa som används 1000 timmar under ett år ca 60 kronor i drift medan motsvarande kostnad för en jämförbar lågenergilampa är 13 kronor (antaget elpris 1 kr per kWh). Eftersom lågenergilampan dessutom håller i genomsnitt tio gånger så länge som en glödlampa kan en lågenergilampa ersätta tio glödlampor. Sett till både inköpspris och driftkostnad ger  lågenergilampan därmed en lägre totalkostnad.

Vad innebär förbudet för miljön?
En stor del av elproduktionen i Europa bygger på fossila bränslen, däribland kol, som ger koldioxidutsläpp. En ökad användning av lågenergilampor minskar användningen av el och i förlängningen innebär det en minskad elproduktion och minskade koldioxidutsläpp. Det möjliggör en minskning i EU med cirka 16 miljoner ton per år från och med år 2020, i jämförelse med att inte göra något.

Hur återvinner man de alternativa lamporna?
Lågenergilampan innehåller mellan 1-5 mg kvicksilver per lampa och ska lämnas till återvinning, precis som glödlampor, halogenlampor och lysdiodslampor. Inga hälsoeffekter förväntas uppstå vid enstaka exponering för kvicksilver.

Men av försiktighetsskäl rekommenderas följande hantering av lågenergilampor ifall de går sönder; Om en kall lågenergilampa går sönder samlar du ihop resterna med en bit papper, torkar av ytan med en trasa och lägger både avfallet tillsammans med trasan i en sluten burk eller liknande. Lämna avfallet till returhanteringen. Om en varm lågenergilampa går sönder behöver rummet vädras ut, exempelvisgenom att öppna fönster eller ytterdörr i cirka 20-30 minuter. Därefter kan du följa ovanstående anvisningar för en kall lampa.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Vem är du?:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (bara jag som ser den)


Har du en egen blogg/hemsida?:


Vad har du på hjärtat?:


Trackback
RSS 2.0